ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) BT Wealth IndustriesPublic Company Limited(“BTW”)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน (Core Company) ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ตามความต้องการและข้อกำหนด(Specification) ของลูกค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000431
โทรศัพท์ 02 314 2150-52
โทรสาร   02 319 7301-02
Website http://www.btwealthindustries.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th