รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,395
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.84

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2562 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,474
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นางศิริพร ศาตวินท์ 230,400,000 30.48
2.  นายโชติก รัศมีทินกรกุล 168,900,000 22.34
3.  นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล 40,000,000 5.29
4.  นายภวนันท์ ศาตวินท์ 39,000,000 5.16
5.  นายศรัณย์ ศาตวินท์ 36,000,000 4.76
6.  นายรุจนันท์ ศาตวินท์ 33,832,400 4.48
7.  นายถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล 20,000,000 2.65
8.  น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 12,000,000 1.59
9.  น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 12,000,000 1.59
10.  น.ส.สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์ 7,900,700 1.05
11.  นายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม 5,862,800 0.78
12.  นายทรงเกียรติ ศรีสุวรรณ 5,500,000 0.73
13.  นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย 3,798,400 0.50

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2151-2 ต่อ 303

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th