รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,107
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.09

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,185
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.95

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง ศิริพร ศาตวินท์ 230,400,000 30.48
2. นาย โชติก รัศมีทินกรกุล 168,900,000 22.34
3. นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล 40,000,000 5.29
4. นาย ภวนันท์ ศาตวินท์ 39,000,000 5.16
5. นาย ศรัณย์ ศาตวินท์ 36,000,000 4.76
6. นาย รุจนันท์ ศาตวินท์ 22,365,200 2.96
7. นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล 20,000,000 2.65
8. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 12,000,000 1.59
9. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 12,000,000 1.59
10. น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์ 11,533,900 1.53

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 305

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th