รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,650
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 52.18

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,768
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.นาย โชติก รัศมีทินกรกุล168,900,00022.34
2.นาง ศิริพร ศาตวินท์93,623,90012.38
3.นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล40,000,0005.29
4.นาย ภวนันท์ ศาตวินท์39,000,0005.16
5.นาย ศรัณย์ ศาตวินท์36,000,0004.76
6.นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล20,000,0002.65
7.นาย รุจนันท์ ศาตวินท์19,200,0002.54
8.นาย ยุทธศักดิ์ พรโสภณ17,000,0002.25
9.น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์12,921,3001.71
10.น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์12,000,0001.59

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th