ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 เม.ย. 2567 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
18 เม.ย. 2566 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
19 เม.ย. 2565 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
09 เม.ย. 2564 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 14:00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
23 ก.ค. 2563 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14:00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
03 เม.ย. 2562 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 14:00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
03 เม.ย. 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 14:00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
29 พ.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2560 14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เม.ย. 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 14:00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค
14 พ.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2559 14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th