ข่าว

บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ (BTW) จ่ายปันผลระหว่างกาลสูง 0.27 บาทต่อหุ้น มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ (แบ็กล็อก) กว่า 1,558 ล้านบาท คาดผลประกอบการครึ่งปีหลังสดใส

ย้อนกลับ18 สิงหาคม 2559

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW หนึ่งในผู้ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่หรือโมดูลชั้นนำของไทย ปันผลระหว่างกาลสูงถึง 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นดิวิเดนด์ยีลด์ 6.46%

นายโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากเงินปันผลรับจากบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประมาณ 6.46% ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับบริษัทฯจดทะเบียนอื่นๆ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทย่อยจ่ายจากกำไรสะสมในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา จะไม่สามารถขอรับเครดิตคืนภาษีได้”

นายโชติก กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ ได้เซ็นสัญญางานก่อสร้างแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) พร้อมกัน 2 โรงคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จังหวัดตราด และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 5 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวม 10 เมกกะวัตต์ มูลค่างานทั้ง 2 โครงการรวม 520 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน นับเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งโรงเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบงานติตตั้งแผงโซล่าร์เซลล์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับงานเพิ่มเติมจากผู้รับเหมาหลักในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทมีกำหนดการส่งมอบงานภายในสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้า”

“สำหรับไตรมาส 2 ซึ่งสิ้นสุดรอบบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมูลค่ารวมประมาณ 2,041 ล้านบาท เป็นมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับเหมาเบ็ดเสร็จอีก 2 โครงการ จะมีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมประมาณ 1,558 ล้านบาท”

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือ Holding Company โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน ก่อตั้งในปี 2530 ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงสร้างเหล็ก หรือ Steel Fabrication ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติร่วม 30 ปี โดยกลุ่มของงานบริการหลักประกอบด้วย งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ หรือ โมดูล (Modularization) ซึ่งเป็นการผลิตกลุ่มชิ้นงานเหล็กหรือระบบการผลิตแยกเป็นหลายโมดูลเพื่อนำไปประกอบในโครงการอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ และงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก หรือ Parts Fabrication ได้แก่ งานระบบท่อ งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุและงานโครงสร้างเหล็ก.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th