แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report 2563

Date: 09 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

รายงานประจำปี 2562

วันที่: 06 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

วันที่: 12 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

วันที่: 12 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

วันที่: 24 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

บริษัทจัดทำรายงานในรูปแบบ แบบ 56-1 One Report ตั้งแต่รายงานฉบับประจำปี 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2151-2 ต่อ 303

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th